Vejledninger

Ujævnheder / Topdressing

Udjævning af græsplæne: Hvad kan du gøre?

Vores kunder spørg os ofte, hvad de kan gøre ved ujævnheder i deres græsplæne. Der er hovedsageligt to ting, du kan gøre for at få din græsplæne mere jævn. For at udjævne din græsplæne skal du bruge hvidt sand, som også kaldes strandsand. du skal bruge 1 ton sand pr 100 m2. Fordel sandet nogenlunde jævnt med en skovl. Her er det vigtigt at investere i en asfaltrager. Med asfaltrageren kan du skubbe frem og tilbage i sandet, så det fine sand fordeler sig ned i lavninger og ujævnheder. Dette kan gøres i perioden fra d. 1. maj til d. 1. oktober. For at opnå det ønskede resultat skal du gentage processen 2-4 gange, da du får udlignet flere ujævnheder hver gang. Kør aldrig mere end 1 ton sand pr. 100 m2. på ad gangen.

Topdressing er ikke en del af vores service, men heldigvis er det ganske let at lægge topdressing på sin græsplæne.

Anskaffelse af en robotplæneklipper vil desuden kunne være med til at udjævne din græsplæne. En robotplæneklipper trykker ikke jorden på samme måde som en almindelig plæneklipper, og laver heller ikke hjulspor. Derudover har en robotplæneklipper et lille klippeareal, hvorimod en plæneklipper med motor dækker et større areal med kniven, hvilket er med til at skabe ujævnheder. Dette gør sig særligt gældende, når underlaget er vådt.

Vi anbefaler modellen Segway Navimow, som er en støvsvag robotplæneklipper uden kanttråd.

 

Dybe spor efter bil eller rendegraver

Dybe spor efter bil eller rendegraver kan rettes op ved hjælp af en greb. Fremgangsmåden er, at du på begge sider af sporet stikker greben i jorden og løfter/vipper tørven op i niveau. Når alt er vippet på plads fyldes sporet med fint sand.

Større enkeltstående ujævnheder

Har du nogle områder i din græsplæne, som er ekstraordinært dybe, kan du løfte tørven af, tilføre jord eller sand og derefter lægge tørven på igen. Brug en spade til at opdele tørven og løft den af. Samme metode kan anvendes, hvis du har en forhøjning i din græsplæne. Her graver du tørven af, fjerner noget af jorden og lægger tørven på igen. Denne form for udjævning skal fortages, når der er god vækst i græsset.

OBS. Hvis du har en robotplæneklipper med kanttråd, skal du være opmærksom på, hvor kablerne ligger.

Når græsplænen er højere end flisekanten

Hvis der er niveauforskel på din græsplæne og dine fliser, skyldes det ofte, at der er fejet sand/skidt fra fliserne ud på græsplænen over en længere periode. Det græsafklip, som efterlades fra plæneklipperen, nedbrydes af mikroorganismer i jorden, og omdannes til ny jord.
Dette er med til at hæve græsplænens højde på sigt. For at udjævne forskellen skal du skære tørven af på græsplænen ca. 1-2 meter ude fra fliserne. Læg tørven som puslespil på græsplænen, så du kan lægge den på plads efterfølgende. Når tørven er taget af, kan du nemt grave jorden væk, så niveauet passer i højden, når tørven lægges på igen. Vær opmærksom på, at denne fremgangsmåde kun må udføres, når der er god vækst i græsset.  Vand gerne området de efterfølgende dage for at hjælpe en god reetablering på vej.

Tromling af græsplænen

Vi anbefaler som udgangspunkt ikke, at du tromler din græsplæne. Tromling komprimerer jorden, så regnvandet og luften ikke kan trænge ned i rodnettet. Rodnettet under din græsplæne svækkes som følger heraf. Desuden har det sjældent den ønskede langvarige effekt at tromle din græsplæne. Hvis du har små ujævnheder så som ormeskud eller ujævnheder efter fysisk aktivitet på din græsplæne, kan du undtagelsesvist vælge at tromle din græsplæne. Det er dog VIGTIGT, at tromlen ikke vejer mere end 100kg. Du opnår det bedste resultat, hvis du tromler, når græsplænen er fugtig og jorden lidt våd.

Bestil et uforpligtende tilbud