Vejledninger

Ujævnheder i græsplænen

Er din græsplæne ikke plan? Har den store eller små huller? Er der fordybninger eller forhøjninger, så kan det være en god ide at udjævne græsplænen. Læs mere om udjævning af din græsplæne nedenfor.

Udjævning af græsplæne: Hvad kan du gøre?

Vores kunder spørger ofte: Hvad kan vi gøre ved ujævnheder? Der er hovedsageligt to ting, du kan gøre for at udjævne din græsplæne – topdress og anskaffelse af en robotplæneklipper. Når du topdresser, skal du bruge hvidt sand, som også kaldes strandsand – evt. tilført lidt muld. Om det er en god ide at blande det med muld afhænger af formålet med at topdresse. Hvis du topdresser for at udjævne græsplænen, bør du kun bruge sand. Hvis formålet er at så nyt græs, kan det være en god ide at blande sandet med muld. Du skal bruge 1 ton topdress pr. 100 m2. Fordel dit topdress nogenlunde jævnt med en skovl. Her er det vigtigt at investere i en asfaltrager. Med asfaltrageren kan du skubbe frem og tilbage i sandet, så det fine sand fordeler sig ned i lavninger og ujævnheder. Dette kan gøres i perioden fra den 1. maj til den 1. oktober (de frostfrie måneder). For at opnå det ønskede resultat, skal du gentage processen 2-4 gange, da du får udlignet flere ujævnheder hver gang. Der skal gå 4-6 uger mellem hver udlægning. Kør aldrig mere end 1 ton sand pr. 100 m2 på ad gangen. Har du en servicepakke hos os, anbefaler vi, at du topdresser ca. 3-4 uger efter vores servicebesøg, da det er her, der er mest vækst i græsset. Det er underordnet, om det er efter vores første, andet eller tredje servicebesøg.

 

Anskaffelse af en robotplæneklipper vil endvidere kunne være med til at udjævne din græsplæne. En robotplæneklipper trykker ikke jorden på samme måde og laver heller ikke
hjulspor. Derudover har en robotplæneklipper et lille klippeareal, hvorimod en plæneklipper med motor dækker et større areal med kniven, hvilket er med til at skabe ujævnheder. Dette gør sig særligt gældende, når underlaget er vådt.
Blot for at slå det fast: Det hjælper ikke at tromle græsplænen for at jævne den ud.

 

Hvorfor bliver græsplæner ujævne og kan det forhindres?

Der kan være flere årsager til, at din græsplæne bliver ujævn. Nogle årsager har du ingen indvirkning på imens andre afhænger af, hvordan du bruger og behandler din græsplæne. Bliver din græsplæne f.eks. brugt til høj fysisk aktivitet, vil det slide græsplænen, og du kan dermed risikere, at det skaber ujævnheder.

Andre faktorer er udefrakommende. Det kan være, at din græsplæne er blevet sået på et ujævnt underlag i tidernes morgen eller måske jorden er sunket over tid. Forskellige dyr kan også gøre din græsplæne ujævn. Er der store huller i din græsplæne med opgravet jord rundtom, har der sandsynligvis været en muldvarpe på besøg, og så skal du købe en muldvarpefælde. Er hullet mindre, kan det være en rotte, som er synderen, og i dette tilfælde har du pligt til at kontakte kommunen, som derefter har pligt til at udføre rottebekæmpelsen.

Bestil et uforpligtende tilbud