Vejledninger

Bare pletter i græsplænen

Pletter i græsplænen er desværre umulige helt at undgå. Du kan opleve bare pletter i græsplænen, visne pletter i græsplænen og misfarvede pletter i græsplænen på mange forskellige måder og af mange forskellige årsager.

Hundepletter

Hundepletter

Hundepletter kan forekomme, hvis din hund tisser i haven. Efter et par uger går græsset helt ud og skaber en brun og bar plet. Den kommer, fordi tisset fra din hund er saltet, og dermed trækker saftspændingen ud af græsset. Vi eftersår med græsfrø, som er meget tolerante overfor denne udfordring, men pletterne er svære helt at undgå.

Benzinpletter

Benzinpletter opstår, hvis du spilder benzin på din græsplæne. Græsset vil dø og der kan gå lang tid, før græsset er genetableret. Undlad derfor at fylde benzin på plæneklipperen ude på græsplænen.

Robotplæneklipper

Din robotplæneklipper skal vaskes af og til. Vask hjulene, hvis den er meget beskidt, da du ellers kan risikere, at den står og spinner rundt på stedet. Den vil her slide græsset af og forårsage bare pletter på plænen.

Har du ikke en robotplæneklipper, og drømmer du om at opgradere den gamle, slidte plæneklipper, til en der kan klare arbejdet for dig, anbefaler vi at kigge på Segway Navimow. En robotplæneklipper uden kanttråd, der er nem at installere, er yderst støjsvag og ingen kabler har.

Roundup

Roundup plet

Roundup er et sprøjtemiddel, som du kan købe i f.eks. supermarkeder og trælasthandler. Roundup dræber alt – også græsset. Bruger du dette sprøjtemiddel, skal du være meget forsigtig. Undgå at sprøjte for tæt på græsset. Blot en lille støvsky af midlet kan dræbe græsset og derved resultere i bare pletter. Har du sprøjtet fliser, må du ikke betræde græsset bagefter, da resterne af midlet vil kunne dræbe græsset.

Rimfrost eller frost

Rimfrost eller frost kan skabe misfarvninger og mærkelige gule eller sorte pletter i græsset. Undgå at betræde græsset og sluk for din robotplæneklipper, når det er rimfrost eller frostvejr. Græsset vil ikke dø af rimfrost eller frost, men i en periode kan græsplænen ændre udseende.

Græsafklip

Efterladt græsafklip

Græsafklip, som lægger sig i klatter, kan mikroorganismerne i jorden ikke nedbryde. Det er derfor vigtigt, at du fordeler afklippet eller samler det op for at undgå, at det rådner. Får det lov til at ligge og rådne, dækker det for lys og luft til græsset, og konsekvenserne er bare pletter.

Trampoliner

Trampoliner ødelægger det underliggende græs. Det er fysisk umuligt at skabe en flot græsplæne under en trampolin, uanset om vi servicerer græsset. Den mørke trampolindug afgiver varme, som svider græsset under trampolinen af. Desuden skaber trampolindugen en drypzone, som ødelægger græsstykket under trampolinen. Det bedste, du kan gøre, er derfor lade trampolinen stå det samme sted, og så skal vi nok få området pænt igen den dag, der ikke længere står en trampolin på græsset.

Salt fra en saltspreder

Salt fra en saltspreder svider græsset af. Ligger din græsplæne ud til en vej, hvor der bliver saltet om vinteren af store maskiner, kan du risikere at få pletter i græsplænen, da saltet svider græsset af. Græsset kommer sig igen ved eftersåning af flere omgange og udbringning af gødning. Vi vil, med vores servicepakker, kunne reetablere området.

Pools og badebassiner

Pools og badebassiner bør stå samme sted sommeren over. Jorden under badebassinet bliver nemlig komprimeret og græsset dør pga. iltmangel selv efter en kort periode. Når badebassinet pakkes væk, anbefaler vi, at du løsner jorden med et greb ved at stikke huller og vride frem og tilbage. Derefter fjerner du dødt græs, lægger harpet muld på arealet og eftersår området. Vand 2 gange ugentligt, indtil græsset er spiret. Har du robotplæneklipper, er det mest optimalt, hvis du ” lukker området af “, så robotten ikke køre henover. Du kan åbne for området igen, når græsset er ca. 6 cm højt. Desuden kan tomme badebassiner, glidebaner og lignende bevirke, at græsset bliver svedet af, da der kan blive ekstremt varmt under materialet en varm sommerdag. Er skaden sket, så sørg for at tilføre området vand. I langt de fleste tilfælde vil græsset komme sig igen.

Nedfaldne æbler og andre frugter

Nedfaldne æbler og andre frugter skal samles op. Frugterne skærmer græsset for lys med den konsekvens, at græsset dør, og der vil opstå bare pletter i græsplænen under træet.

Telt i haven

Telt i haven vil forårsage at græsset under teltet forholdsvis hurtigt vil miste farven og bliver gulligt. Hvis ikke teltet står længere end en uges tid, skal græsset nok komme sig igen i løbet af et par uger. I sjældne tilfælde dør noget af græsset. Er det tilfældet. anbefaler vi en let eftersåning for at hjælpe arealet i gang igen. Her kan du med fordel bruge de græsfrø, som du får med, når du har en servicepakke hos os.

Mindre genstande på græsplænen

Mindre genstande på græsplænen kan efterlade gule pletter på græsplænen og i værste tilfælde bevirke, at græsset dør. Det er derfor vigtigt at fjerne eller jævnligt flytte legetøj, fodbolde osv. Hvis du lader sagerne ligge, vil græsset begynde at blive gult, da  græsset mangler lys. Fjernes genstanden forholdsvis hurtigt, vil græsset typisk komme sig igen inden for en uges tid. Ligger genstanden derimod i en længere periode, vil du kunne opleve, at græsset dør. Er det en mindre plet, vil den forsvinde med tiden, men er det et større område, skal der eftersåning til.

Blade

Blade som ligger for længe på græsset, vil forårsage det samme som græsafklip og skabe bare pletter med tiden.

Visne blade på græsplænen skal som udgangspunkt fjernes. ligger der nogle få blade, gør de dog ikke skade, men hvis der ligger et lag af blade, der dækker din græsplæne, bør du fjerne dem. Riv dem sammen med en løvrive, anvend en løvsuger eller fordel dem i bede med en løvblæser. Lader du bladene ligge på græsset, vil de klistre sammen, når de bliver våde. Under bladene vil der opstå høj luftfugtighed, og det øger risikoen for, at din græsplæne bliver angrebet af svampesygdomme og/eller græsset dør, fordi det ikke får tilstrækkeligt med ilt.

Græsplæne dækket af efterårsblade, som bør fjernes

Bestil et uforpligtende tilbud