Vejledninger

Bare pletter i græsplænen

Pletter i græsplænen er desværre umulige helt at undgå af og til. Du kan opleve bare pletter i græsplænen, visne pletter i græsplænen og misfarvede pletter i græsplænen på mange forskellige måder og af mange forskellige årsager.

Hund

Hundepletter

Hundepletter kan forekomme, hvis din hund tisser i haven. Efter et par uger går græsset helt ud og skaber en brun og bar plet. De bare pletter kommer, fordi tisset fra din hund er for saltet og trækker saftspændingen ud af græsset. Vi eftersår med græsfrø, som er meget tolerante overfor denne udfordring, men pletterne er svære helt at undgå.

 

Benzin

Benzinpletter opstår, hvis du spilder benzin på din græsplæne. Græsset vil dø og der kan gå lang tid, før græsset er genetableret, og de bare pletter er væk. Undlad derfor at fylde benzin på plæneklipperen ude på græsplænen.

 

Robotplæneklipper

Din robotplæneklipper skal vaskes af og til. Vask hjulene, hvis den er meget beskidt, da du ellers kan risikere, at den står og spinner rundt på stedet. Den vil her slide græsset af og forårsage bare pletter på plænen.

 

Roundup

Roundup plet

Roundup er et sprøjtemiddel, som du kan købe i f.eks. supermarkeder og trælasthandler. Roundup dræber alt – også græsset. Bruger du dette sprøjtemiddel, skal du være meget forsigtig. Undgå at sprøjte for tæt på græsset. Blot en lille støvsky af midlet kan dræbe græsset og derved resultere i bare pletter. Har du sprøjtet fliser, må du ikke betræde græsset bagefter, da det også vil dræbe græsset. Husk derfor også at vaske dine sko.

 

 

Rimfrost eller frost

Rimfrost eller frost kan skabe misfarvninger og mærkelige gule eller sorte pletter i græsset. Undgå at betræde græsset og sluk for din robotplæneklipper, når det er rimfrost eller frostvejr. Græsset vil ikke dø af rimfrost eller frost, men i en periode kan græsplænen ændre udseende.

 

Græsafklip

Efterladt græsafklip

Græsafklip, som lægger sig i klatter, kan mikroorganismerne i jorden ikke nedbryde. Det er derfor vigtigt, at du fordeler afklippet eller samler det op for at undgå, at det rådner. Får det lov til at ligge og rådne, dækker det for lys og luft til græsset, og resultatet bliver bare pletter.

 

 

 

Genstande på græsplænen

Genstande på græsplænen kan efterlade gule pletter i græsplænen og i værste tilfælde bevirke, at græsset dør. Det er derfor vigtigt at huske at fjerne eller jævnligt flytte legetøj, fodbolde osv. Hvis du lader sagerne ligge, vil græsset begynde at blive gult, da græsset mangler lys. Fjernes genstanden forholdsvis hurtigt, vil græsset typisk komme sig igen inden for en uges tid. Ligger genstanden derimod i en længere periode, vil du kunne opleve, at græsset dør og derfor efterlader en plet. Er det en mindre plet, vil den forsvinde med tiden, men er det et større område, skal der eftersåning til. Vær også opmærksom på badebassiner. Står de på græsplænen i en længere periode, kan du risikere, at der forekommer visne pletter i græsplænen. Desuden kan tomme badebassiner, glidebaner ol. bevirke, at græsset bliver sveden af, da der kan blive ekstremt varmt under materialet en varm sommerdag. Er skaden sket så sørg for at tilføre området vand. I langt de fleste tilfælde vil græsset komme sig igen, og bare pletter i græsplænen vil forsvinde.

 

Blade

Græsplæne dækket af efterårsblade, som bør fjernes

Blade, som ligger for længe på græsset, vil forårsage det samme som græsafklip og med tiden skabe bare pletter i græsplænen. Visne blade på græsplænen skal som udgangspunkt fjernes. Ligger der nogle få blade, gør de dog ikke skade, men hvis der ligger et lag af blade, der dækker din græsplæne, bør du fjerne dem for at undgå pletter. Riv dem sammen med en løvrive, anvend en løvsuger eller fordel dem i bede med en løvblæser. Lader du bladene ligge på græsset, vil de klistre sammen, når de bliver våde. Under bladene vil der opstå høj luftfugtighed, og det øger risikoen for, at din græsplæne bliver angrebet af svampesygdommen og/eller at græsset dør, fordi at det ikke får tilstrækkelig med ilt.

Tørkeperioder

Der kan opstå tørkeperioder, hvor du vil se en enten fuldstændig gul græsplæne eller større plamager med gule/brunlige pletter, hvis ikke du tager dine forholdsregler i tide. Det er derfor vigtigt, at du er opmærksom på vejret i perioder med sparsom nedbør. Tørke kan nemlig være skyld i, at store mængder af græs tørrer ud og i værste fald dør, hvis ikke du er opmærksom og tilpasser din klipning. Ved tørke går græsset i dvale og mister sin vækstfunktion og flotte grønne farve. Det er derfor meget vigtigt, at du helt undlader at klippe græsset i tørkeperioder. Det er ikke nødvendigt at klippe græs i perioder, hvor det ikke vokser. Vi oplever ofte, at folk glemmer at slukke for deres robotplæneklipper. Hvis den fortsætter med at køre i tørkeperioder, vil den slide græsset af og dermed være skyld i, at græsset dør. Fornemmer du, at der er en tørkeperiode på vej, skal du stoppe med at klippe græs. Hermed får græsset en mulighed for at opnå en længere græshøjde, hvor græsset kan opsuge vand i græsbladet. Det gør, at græsset holder sig grønt og er samtidig modstandsdygtig overfor tørken. På den måde kan du proaktivt forberede dig og derved reducerer risikoen for gule pletter i græsplænen.

Bestil et uforpligtende tilbud