Tørke - DM Greenkeeping

Tørke

Det er meget vigtigt, at du respekterer tørke. Vi har set det de seneste år og forventer, at det er en betingelse vi skal håndtere fremadrettet. 

Tørke kan være skyld i, at store mængder af græs tørrer ud og i værste fald dør, hvis ikke du tager dine forholdsregler. Derfor er det vigtigt, at du er opmærksom på vejret, når jorden bliver tør. Græsset mister sin vækstfunktion og går i dvale. Det er derfor meget vigtigt, at du helt undlader at klippe græsset. Det er ikke nødvendigt at klippe græs i perioder, hvor det ikke vokser. Vi oplever ofte hos vores kunder, at de glemmer at slukke for deres robotplæneklipper. Hvis den fortsætter med at køre i tørkeperioder, vil den slide græsset af og dermed være skyld i, at græsset dør. 

Fornemmer du, at der er en tørkeperiode på vej, skal du stoppe med at klippe græs. Hermed får græsset en mulighed for at opnå en længere græshøjde, hvor græsset kan opsuge vand i græsbladet. Det gør, at græsset holder sig grønt og er samtidig modstandsdygtig overfor tørken. Når der kommer vand fra oven igen, begynder væksten. Hjælp gerne græsset i gang. Start med en klippehøjde på 5 cm første gang, du klipper efter en tørkeperiode. Sæt plæneklipperen 1 trin ned ugen efter, og ugen efter igen kan du sætte plæneklipperen i din normale sommerhøjde. På denne måde hjælper du stille og roligt græsset i gang igen efter, det har været svækket af tørken. Det giver hurtigt en pæn grøn farve til græsset igen. Sluttede du derimod med en 3 cm klippehøjde før tørken og vælger at fortsætte med samme højde efter tørken, svækker du græsbladene. Du fjerner hermed fotosyntesen, som kan medføre døde pletter og som, med garanti, giver en gullig farve på græsset i en længere periode.

Her ses en græsplæne, der er blevet klippet forkert under en tørkeperiode
Her ses en grænsplæne, der er blevet klippet forkert under en tørkeperiode

Vanding af græsplænen ved tørke 

Det er ikke nødvendigt at vande græsplænen i en tørkeperiode, hvis blot du følger vores gode råd. Vi oplever dog kunder, der ønsker at vande græsplænen for at bevare den flotte grønne farve. Her er det vigtigt at vide, at græsplænen skal vandes, før den visner. Det er bedst at vande sjældent men grundigt, dvs. brug mindst 10 mm vand ad gangen. Det svarer til 10 liter pr. M2.

Det er heller ikke nødvendigt, at vande græsfrø, som endnu ikke er spiret, hvis du har sået græsfrø af en god kvalitet. Frøene dør ikke, men ligger sig blot i dvale indtil at de igen får optimale vækstbetingelser. Er frøene spiret, er det derimod vigtigt, at de fortsat får fugtighed, da nyspirret frø er følsomme overfor udtørring. 

Nyanlagt rullegræs kræver vanding ved tørke, da man ellers kan risikere at ødelægge rullegræsset. 

Scroll til toppen