1 Virksomhedsoplysninger

DM Greenkeeping Danmark er en franchisevirksomhed. Kundens aftaler indgås med den lokale afdeling, der defineres ud fra Kundens postnummer.

Hvis der ikke er tilknyttet en lokalafdeling til dit postnummer, indgås aftalen med:

DM Greenkeeping ApS
CVR: 37201685
Egtvedvej 8
6000 Kolding

Afsnit 2 – 10 vedrører vores servicepakker på græspleje.
Afsnit 11 – 18 vedrører vores salg af Segway Navimow

Handelsbetingelser for køb af servicepakke på græspleje

2 Tilbud, ordre og accept

På Kundens anmodning, vil Kunden modtage et hyperlink, hvor tilbuddet kan tilgås. Kunden kan herefter acceptere tilbuddet på de vilkår og til den pris, som fremgår.

Det bemærkes at tilbudsprisen er dynamisk og kan variere afhængigt af sæson, materialepriser mv. Kunden vil derfor kunne opleve ændrede priser/vilkår, såfremt tilbuddet genbesøges. Det er den på accept-tidspunktet viste pris og vilkår, der er bindende for Kunden.

Kundens ordrer og bestillinger er bindende for DM Greenkeeping, når Kunden har modtaget skriftlig ordrebekræftelse.

Tilbud afgives almindeligvis på basis af opmåling fra offentlige registre. Er de fysiske forhold væsentligt ændret i forhold til de offentlige registre, er DM Greenkeeping ikke bundet af tilbudsprisen. Kunden vil blive orienteret herom inden service udføres.

Mundtlige tilbud skal accepteres straks.

3 DM Greenkeepings ydelse

DM Greenkeepings ydelse omfatter kun de i tilbuddet specificerede produkter.

DM Greenkeeping forpligter sig til på de i nærværende betingelser samt eventuelt specielt aftalte vilkår, at levere serviceydelser af sædvanlig god kvalitet i henseende til materialer, herunder gødningsprodukter mv.

3 1 Ukrudtsbekæmpelse

Vi gør opmærksom på, at vi anvender et herbicid som en del af vores ukrudtsbekæmpelse. Er kundens græsplæne beliggende på en matrikel, hvor der er tinglyst forbud mod anvendelse af sprøjtemidler, er det kundens ansvar at give os besked herom.

4 Betaling

Ved køb af DM Greenkeepings produkt, kan kunden vælge enten en 1-årig aftale, der automatisk stopper efter sæsonens sidste besøg, eller en flerårig aftale, der fortsætter indtil den opsiges.

Betaling foregår som følgende: Efter første servicebesøg modtager du faktura for den fulde pris. Betaling forfalder herefter 7 dage efter afsendelsen af fakturaen.

Ved forsinket betaling beregnes morarente på 1,5 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen at regne, ligesom der kan pålægges gebyrer og omkostninger i henhold til gældende lovgivning. Rykkergebyr udgør 100 kr. i henhold til gældende ret.

4 1 Flerårige serviceaftaler

Ved flerårige aftaler, forbeholdes retten til prisændringer. Disse vil i så fald blive sendt til Kundens angivne e-mail senest en måned før prisændringen træder i kraft.

5 Opsigelse

Parterne kan frit opsige både den 1-årige og den løbende aftale uden varsel ved at sende en mail til kontakt@dmgreenkeeping.dk.

Såfremt Kunden opsiger aftalen senest dagen før sæsonens første servicebesøg, opkræves Kunden ikke betaling (Det vil sige, at der ikke sendes en faktura)

Såfremt Kunden opsiger aftalen på dagen for årets første servicebesøg eller senere refunderes 25 % af sæsonprisen for hvert endnu ikke udført servicebesøg.

Det betyder, at for basispakken refunderes 25 % af prisen. For luksuspakken refunderes 50 %, såfremt opsigelse sker mellem 1. og 2. servicebesøg, og 25% ved opsigelse efter 2. servicebesøg. Dette skyldes, at tids- og materialeforbruget almindeligvis er forhøjet ved sæsonens første servicebesøg.

Såfremt DM Greenkeeping opsiger serviceaftalen, og alle servicebesøg ikke er udført inden udløbet af opsigelsesfristen, refunderer DM Greenkeeping det forholdsmæssigt betalte beløb.

6 Reklamation

Der ydes reklamationsret i henhold til købelovens regler. Reklamation forudsætter altid, at klippevejledningen er blevet fulgt.

I DM Greenkeeping værner vi om miljøet og følger naturligvis Miljøstyrelsens retningslinjer. Det betyder, at vi kan bekæmpe en stor del af det ukrudt, du har i din græsplæne på besøgstidspunktet, men ikke ukrudt, der endnu ikke er spiret eller luftbårne ukrudtsfrø, som flyver ind på din græsplæne efter vores servicebesøg. En fuld ukrudtsbekæmpelse må derfor ikke forventes. Desuden afhænger resultatet af udgangspunktet og af at vores klippevejledning følges. Vi gør opmærksom på, at vi ikke sprøjter mod ukrudt efter d. 30/9. De lavere temperaturer og færre solskinstimer bevirker nemlig, at væksten i ukrudtet reduceres. Bekæmpelsesmidlerne er kun testet i vækstperioden og er derfor ikke godkendt til brug efter 30/9.

Reklamation skal ske inden for rimelig tid efter manglen er opdaget, dog skal reklamationer om ukrudtsbekæmpelsen være os i hænde senest d. 20. august.

Reklamation skal fremsendes til Kundens lokalafdeling.

7 Fortrydelsesret

Kunden har 14 dages fortrydelsesret på køb af vores tjenesteydelser. Fortrydelsesretten løber fra aftalens indgåelse.

Såfremt Kunden ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten, skal Kunden meddele DM Greenkeeping herom på den mail, hvorfra de har modtaget tilbuddet og vedlægge standardfortrydelsesformularen.

Kunden kan ved bestilling udtrykkeligt anmode os om at udføre vores servicebesøg inden udløbet af fortrydelsesfristen, hvilket DM Greenkeeping vil forsøge at efterkomme.

Såfremt Kunden anmoder DM Greenkeeping om at foretage servicebesøg inden udløbet af fortrydelsesfristen, accepterer Kunden samtidig, at fortrydelsesretten bortfalder for dette servicebesøg. Kunden skal i så fald betale rimelige omkostninger for den del af ydelsen, der allerede er leveret.

Som følge af, at forhøjet tids- og materialeforbrug ved første besøg jf. afsnit 5, vil Kunden få refunderet 25 % af abonnementsprisen for hvert endnu ikke udført servicebesøg.

Såfremt Kunden anvender sin fortrydelsesret forud for årets første servicebesøg, opkræves ingen betaling. Såfremt betaling har fundet sted, refunderes 100% af det opkrævede beløb.

Standardfortrydelsesformularen kan downloads her

8 Ansvarsbegrænsning

DM Greenkeeping er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller øvrige indirekte tab og skader af nogen art.

For krav, som vedrører DM Greenkeeping Danmarks opfyldelse eller manglende opfyldelse af sine forpligtelser, er Kunden kun berettiget til erstatning for direkte tab.

DM Greenkeeping Danmarks erstatningsansvar er på græspleje begrænset til den årlige pris, som Kunden betaler for DM Greenkeeping Danmarks ydelser.

Det fremhæves særskilt, at DM Greenkeeping ikke er ansvarlige for skadedyrsangreb, vejrforholdene el.lign.

Ved skader forårsaget af en robotplæneklipper, der er købt af DM Greenkeeping Danmark, kan DM Greenkeeping Danmark aldrig blive holdt ansvarlig for økonomiske tab.

9 Behandling af personoplysninger

Kunden finder vores Cookie- og privatlivspolitik her

10 Klage

Ønsker du at klage, kan der sendes en klage til: kontakt@dmgreenkeeping.dk

Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til:
Center for Klageløsning
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
www.naevneneshus.dk

Handelsbetingelser for køb af Segway Navimow

11 Bestilling af robotplæneklipper

Alle bestillinger af Segway Navimow skal igennem kontrol hos DM Greenkeeping Danmark. Alle udsendte tilbud er på dansk og alle priser er inkl. moms medmindre andet er nævnt.

Alle priser er dagspriser og kan ikke garanteres i fremtiden.

12 Betaling for robotplæneklipper og tilbehør

Vi tilbyder betaling via betalingskort (Dankort, Visa, MasterCard).

Det er altid gebyrfrit at betale med betalingskort, og der kan aldrig trækkes et større beløb, end Kunden har godkendt ved købet. Betalingen hæves først, når varen er afsendt.

Hvis der bliver pålagt ekstra gebyrer f.eks. i forbindelse med forgæves levering, vil DM Greenkeeping fremsende en faktura eller et betalingslink, hvorfra kunden kan betale.

De data, Kunden sender hos DM Greenkeeping Danmark i forbindelse med køb betalt med betalingskort, er krypterede (SSL), og det er således kun udbyderen, der kan læse dem. Hverken DM Greenkeeping Danmark eller andre har mulighed for at læse dine personlige betalingsinformationer.

13 Levering af robotplæneklipper og tilbehør

Levering af robotplæneklipperen vil ske inden for 10 dage, såfremt kunden er hjemme på leveringsdagen, der defineres af fragtfirmaet.

DM Greenkeeping Danmark afsender robotplæneklippere én gang om ugen og ved betaling senest torsdag vil levering ske i den efterfølgende uge (gældende fra uge 10 2023).

Levering af robotplæneklipper inkl. evt. tilbehør sker med fragtmand og er medmindre andet er nævnt inkluderet i prisen på robotplæneklipperen.

Kunden vil blive adviseret dagen før levering på sms med et 4 timers interval den efterfølgende dag. På dagen for levering vil chaufføren ringe 30-60 min. før ankomst til leveringsadresse.

Det er kundens ansvar, at DM Greenkeeping Danmark har den korrekte leveringsadresse og mobilnummer til modtagelse af adviserings sms.

Det eneste tilfælde, hvor kunden kan blive pålagt en ekstraudgift i forbindelse med levering af robotplæneklipperen er, hvis der er tale om en forgæves levering. Det betragtes som forgæves levering, når ordren er lastet på bilen fra terminalen, og kunden ikke er hjemme ved modtagelse.

For bestillinger under DKK 2.000,- pålægges et fragtgebyr fra DKK 59,- inkl. moms. Dette omfatter bl.a. pakker kun indeholdende tilbehør. Disse sendes med GLS til nærmeste pakkeshop.

Skulle der mod forventning være fejl eller mangler i en ordre tilsendt fra os, bedes kunden kontakte os senest 7 dage efter, Kunden har modtaget ordren. Husk derfor at tjekke indholdet straks ved modtagelsen af ordren.

Ved synlige fragtskader skal transportøren gøres opmærksom på skaden, og det skal noteres på fragtbrevet inden der kvitteres for modtagelse. Ved fragtskade bedes kunden dokumentere synlige skader på emballagen i form af billeder, da dette kræves som dokumentation.

Der tages forbehold for fejl i lagerbeholdning. Kunden vil blive kontaktet hurtigst muligt hvis leveringstiden er længere end lovet.

Det er ikke muligt at afhente robotplæneklippere eller tilbehør hos DM Greenkeeping Danmark. Alle produkter bliver leveret med enten fragtmand eller GLS.

14 Reklamationsret på robotplæneklipper

Reklamationer skal sendes til DM Greenkeeping Danmark her, hvorefter Witt Hvidevarer A/S håndterer reklamationen. Nedenstående er citeret fra Witt Hvidevarer A/S ’ salgs- og leveringsbetingelser.

Privatforbrugere har 2 års reklamationsret over fejl der var til stede ved købstidspunktet. Ved en berettiget reklamation kan du enten få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.

Ved udnyttelse af din reklamationsret, bedes du udfylde vores online formular: service.witt.dk. Dette gøres for hurtigst mulig behandling af servicesagen. Du kan også sende varen direkte til os med en grundig beskrivelse af fejlen eller manglen. Kontakt os omkring nem returnering. Vi anbefaler udfyldelse af serviceformular, da sagsbehandlingstiden er hurtigere.

Erhvervskøb er ethvert køb af apparater, der ikke skal bruges i en privat husholdning, men anvendes til erhverv eller erhvervslignende formål (restaurant, café, kantine etc.) eller bruges til udlejning eller anden anvendelse, der omfatter flere brugere. I forbindelse med erhvervskøb ydes ingen garanti, da dette produkt udelukkende er beregnet til almindelig husholdning.

15 Fortrydelsesret og returnering på robotplæneklipper

Hvis robotplæneklipperen, mod forventning, ikke kan finde tilstrækkeligt signal i kundens have, skal kunden rette henvendelse til DM Greenkeeping her. Hvis signalet konkluderes utilstrækkeligt, refunderes kunden beløbet. 

I de fleste tilfælde vil vi komme og hente robotten hos dig, så du slipper for at sende robotten retur.

Fortrydelsesretten gælder i 14 dage fra modtagelsen af robotplæneklipperen – også selvom du har haft robotplæneklipperen til at køre i din have.

16 Ansvarsbegrænsning

DM Greenkeeping er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller øvrige indirekte tab og skader af nogen art.

For krav, som vedrører DM Greenkeeping Danmarks opfyldelse eller manglende opfyldelse af sine forpligtelser, er Kunden kun berettiget til erstatning for direkte tab.

Ved skader forårsaget af en robotplæneklipper, der er købt af DM Greenkeeping Danmark, kan DM Greenkeeping Danmark aldrig blive holdt ansvarlig for økonomiske tab.

17 Behandling af personoplysninger

Kunden finder vores Cookie- og privatlivspolitik her

18 Klage

Ønsker du at klage, kan der sendes en klage til: kontakt@dmgreenkeeping.dk

Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til:
Center for Klageløsning
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
www.naevneneshus.dk

Bestil et uforpligtende tilbud