Vejledninger

Efterår – den sidste klipning

Vi betegner oktober måned for efterår. Det er her, at du fortager den sidste klipning af din græsplæne. Det er vigtigt, at du løbende fjerner alle blade og grene fra græsplænen. Klip i den højeste indstilling på robotplæneklipperen eller motorklipperen og afslut den sidste klipning med en skarp kniv. Vask Maskinerne grundigt efterfølgende. du giver hermed græsset de allerbedste betingelser for at undgå mod og svampesygdomme. Det er vigtigt at have en forståelse for, at det er natur, jordbundsforhold og græs, vi arbejder med. Har du en udsat græsplæne, der ligger i skygge eller er meget våd, når der kommer store vandmængder, kan du ikke undgå, at der gror en smule nyt mos hen over vinteren. Det kommer vi heldigvis hurtigt til livs ved vores første servicebesøg.

Bestil et uforpligtende tilbud