Spørgsmål & svar

Spørgsmål & svar

Hvor lang tid går der, før jeg kan se en effekt på min græsplæne?

Hvor lang tid processen tager, afhænger af udgangspunktet – altså standen på græsplænen, når vi opstarter vores service. Desuden har det en betydning, at den individuelle klippevejledning som vi udleverer, efter hvert besøg, følges.

Det er natur, vi arbejder med og vejrforholdene har derfor også en indvirkning på tidshorisonten. Men, som udgangspunkt, kan du allerede 3-4 uger efter vores første besøg forvente at se en flot forskel på din græsplæne.

Bekæmper I mos?

Ja, vores servicepakke bekæmper udfordringer med mos. Dette sker dels gennem vores midler, som svækker mossen, og dels ved at du følger den individuelle klippevejledning, som følger med i vores servicepakke.

Skal græsplænen være ryddet, inden I kommer?

Vi kommer uanmeldt og forventer derfor ikke, at græsplænen er ryddet.

Ligger der legetøj, bolde o.l., skal vi nok flytte det, inden vi foretager vores service. Står der havemøbler på plænen, behandles området under/omkring. Vi flytter dem, hvis det er nødvendigt for at vi kan udføre vores service. Har I en trampolin stående på græsplænen, flytter vi den ikke, og vi anbefaler heller ikke, at I selv gør det. Under en trampolin kan der ikke skabes et flot græstæppe, uanset om vi servicerer græsstykket. Den mørke trampolindug afgiver varme, som svier græsset under trampolinen af. Endvidere skaber trampolindugen en drypzone, som ødelægger græsstykket under trampolinen.

Vi sætter naturligvis pris på, at græsplænen er ryddet for hundelorte, blade osv., men er det ikke tilfældet, forhindrer det os ikke i at udføre vores service.

Er der en lavere indhegning, løfter vi blot vores redskaber over hegnet. Mindre hegn el. skal derfor ikke flyttes.

Hvornår bliver besøgene foretaget?

Vi servicerer græsplæner i månederne marts-oktober, begge måneder inkl.
Vi kører alle ugens dage.

Hverdage: 07:00 til 19:00.
Weekender: 09:00 til 18:00.

På din ordrebekræftelse oplyser vi dig hvilke måneder, vi kommer og servicerer din græsplæne.

Hvordan modtager jeg et tilbud?

Det gør du ved at anvende kontaktformularen her på siden. Herefter vil du, indenfor 48 timer, modtage et uforpligtende tilbud retur på mail.

Kan jeg få tilbud udelukkende på bekæmpelse af ukrudt i min græsplæne?

Vi tilbyder vores servicepakker, som inkluderer bekæmpelse af ukrudt. Men ukrudtsbekæmpelse, som et enkeltstående produkt, tilbyder vi ikke. Dels fordi vores metode til bekæmpelse af ukrudt også omfatter korrekt gødning og klipning. Og dels fordi vi har et stort ambitionsniveau, for de plæner vi servicere, hvorfor vi ikke ønsker kun at levere en mindre del af vores service.

Ønsker et tilbud på vores fulde servicepakke, så udfyld formularen her på siden og du modtager et uforpligtende tilbud indenfor 48 timer.

 

Jeg har anmodet om tilbud, men jeg har ikke modtaget det?

Vi sender alle vores tilbud ud indenfor 48 timer. Hvis du ikke har modtaget tilbuddet, kan det skyldes, at det er havnet i din spamindbakke, eller måske fordi at din mailudbyder ikke vil lade os levere tilbuddet til dig?

Prøv at tjekke din spamindbakke. Hvis ikke du finder tilbuddet der, så send os gerne din adresse på: kontakt@dmgreenkeeping.dk, så vi kan genfremsende tilbuddet til dig på anden vis.

Hvad er jeres kvadratmeter pris?

Vi kører ikke med kvm priser, da prisen for vores servicepakke afhænger af flere faktorer end blot plænens størrelse. Herunder kan b.la. nævnes græsplænens udformning og beliggenhed.

Hvor lang en periode gælder den oplyste pris for?

Den oplyste pris gælder for en sæson. Basispakken har virkning i ca. 6 måneder og luksuspakken har virkning i ca. 9 måneder.

Hvornår skal vi betale?

Du modtager en faktura, når vores første besøg er udført. Denne forfalder til betaling efter 7 dage.

Hvordan indberetter jeg min ret til fradrag ved Skat?

Du indberetter fradraget via Tastselv på Skats hjemmeside. Du bestemmer selv, om du vil indberette det nu på din forskudsopgørelse eller om du blot vil lave en “efterindberetning”, når årsopgørelsen er dannet. Dokumentationen for det udførte arbejde skal gemmes, så dette kan fremvises for Skat. Derfor anbefaler vi, at du husker at gemme din faktura. Regningen skal være betalt elektronisk.

Kan vi opnå “naborabat”, hvis vi er flere på vejen, som har en serviceaftale?

Vi køre desværre ikke med naborabatter. Vi har en stor kundeportefølje, derfor ligger husene i forvejen meget tæt. Der er derfor ikke en væsentlig besparelse for os, at have flere huse på samme vej.

Hvornår kan jeg bruge græsplænen, efter I har foretaget besøget?

Du må gerne bruge græsplænen samme dag, som besøget er foretaget

Garanterer I en flot græsplæne?

Da det er natur vi arbejder med og vi ikke er stærkere end naturen, kan vi ikke give nogen direkte garantier.
Kommer der f.eks. tørke i en periode, vil græsplænen ikke fremstå flot og grøn i den periode, medmindre man vander sin græsplæne. Det er derfor svært for os, at garantere en flot græsplæne hele sæsonen, da vi jo er afhængige af vejret. Endvidere kan en græsplæne blive ramt af skadedyr, som kan påvirke græsplænens udseende og stand.
Resultatet afhænger også af, at du følger den klippevejledning, som vi udleverer til dig efter hvert besøg.
Men vi kan til gengæld garantere dig, at vi gør os meget umage, for vi vil selvfølgelig gerne have du er glad og tilfreds.

Hvilken plæneklipper anbefaler I?

Vi vil altid anbefale en robotplæneklipper, da kombinationen med den og vores service giver det bedste resultat.
Hvis du anvender en motorplæneklipper, anbefaler vi, at du klipper med opsamler.

Laver I en jordanalyse af mine jordforhold?

Nej, vi laver ikke jordanalyser. Vi har så stor erfaring i at servicere græsplæner, at vi kan vurdere, hvad en græsplæne har behov for, når vi ser den. En jordanalyse vil derfor ikke have værdi for os eller bevirke en forskel i den måde vi vil pleje din græsplænen på.

Skal jeg vande min græsplæne?

Det er ikke nødvendigt at vande græsplænen, også selvom vi er i en tørkeperiode. Du skal blot følge vores gode råd omkring klipning. Se mere her.

Vi oplever dog kunder, der ønsker at vande græsplænen for at bevare den flotte grønne farve. Her er det vigtigt at vide, at græsplænen skal vandes, før den visner. Det er bedst at vande sjældent men grundigt, dvs. brug mindst 10 mm vand ad gangen. Det svarer til 10 liter pr. M2.

Det er heller ikke nødvendigt, at vande græsfrø som endnu ikke er spiret, hvis du har sået græsfrø af en god kvalitet. Frøene dør ikke, men lægger sig blot i dvale, indtil at de igen får optimale vækstbetingelser. Er frøene spiret, er det derimod vigtigt, at de fortsat får fugtighed, da nyspirret frø er følsomme overfor udtørring.

Nyanlagt rullegræs kræver vanding ved tørke, da man ellers kan risikere at ødelægge rullegræsset.

Hvis du vælger ikke at vande, vil du opleve, at græsplænen kommer sig, så snart vi får regn igen. Det er kun under meget heftige og lange tørkeperioder med høje temperaturer (som f.eks. sommer 2022), at græsplænen går ud.

Skal jeg fjerne det mos, der dør efter jeres besøg?

Nej, mosen skal du blot lade ligge. Det vigtigste er, at du følger den klippevejledning, du får udleveret efter dit servicebesøg.

Kan I udføre jeres arbejde, når jeg har en robotklipper kørende?

Ja, vi kan godt foretage besøget, selvom du har en robotklipper kørende.

Skal græsset klippes, inden I kommer og servicerer min græsplæne?

Det gør ingen forskel for vores midler og vores servicering af din græsplæne, om plænen er klippet inden eller ikke. Det vigtigste er, at du klipper græsset i den højest mulige indstilling frem til vores første besøg. Når vi har foretaget en vurdering af plænen på det første besøg, modtager du en individuel klippevejledning, som skal følges frem til vores næste servicebesøg.

Flytter I vores trampolin under jeres servicebesøg?

Trampoliner flytter vi ikke, da det er fysisk umuligt at skabe et flot græstæppe under en trampolin, uanset om vi servicerer græsstykket. Den mørke trampolindug afgiver varme, som svier græsset under trampolinen af. Endvidere skaber trampolindugen en drypzone, som ødelægger græsstykket under trampolinen.

Det bedste, I kan gøre, er derfor at lade trampolinen stå det samme sted, og så skal vi nok få området pænt igen den dag, der ikke længere står en trampolin på græsset.

Skal der tages forholdsregler, hvis vi har husdyr, der benytter græsplænen?

Vi kan berolige dig med, at den gødning, vi bruger, ikke er skadelig for dyr.

Vores ukrudtsbekæmpelse, er et kontaktmiddel, og det fordamper derfor hurtigt. Hvor lang tid det tager afhænger af vind og vejr men efter 1 time, kan du være sikker på, at midlet er fordampet. Vi gør dog opmærksom på, at husdyr ikke må græsse på plænen 7 dage efter vores besøg.

Er jeres produkter skadelige for min hund?

Vi kan berolige dig med, at den gødning, vi bruger, ikke er skadelig for hunde eller andre dyr.

Vores ukrudtsbekæmpelse, er et kontaktmiddel, og det fordamper derfor hurtigt. Hvor lang tid det tager afhænger af vind og vejr men hvis du venter 1 time, efter vores besøg, med at lufte din hund på græsplænen, kan du være sikker på, at midlet er fordampet.

Giver I besked før besøget foretages?

På din ordrebekræftelse står der påført, hvilke måneder vi kommer og servicerer din græsplæne.
Vi kan ikke sige præcis, hvornår vi kommer, da tidspunktet afhænger af vejret samt vores dynamiske køreplan. Vi kommer derfor uanmeldt.

Vi banker altid på døren, når vi kommer. Træffes du ikke hjemme, lægger vi altid en klippevejledning ved hoveddøren, når vi har fuldført vores service. Du er altid velkommen til at ringe til os, hvis du har spørgsmål efterfølgende.
Har du en aflåst have, skal du give os besked omkring dette, når du booker en servicepakke til din græsplæne.

Vi kører alle ugens dage.
Hverdage: 08:00 til 18:00.
Weekender: 09:00 til 18:00.

Skal jeg selv gøde eller give græsplænen noget?

Nej, vi sørger for alt, hvad græsplænen har brug for. Du skal blot sørge for at følge vores individuelle klippevejledning.

Hjælper jeres service på ujævnheder?

Mindre ujævnheder vil forsvinde med vores service, hvis den individuelle klippevejledning følges.
Er der større ujævnheder i græsplænen, er det nødvendigt, at du selv gør en indsats ved brug af topdressing. Denne metode står udførligt beskrevet i vores håndbog, som du modtager i forbindelse med vores første besøg.

Kan I udjævne min græsplæne?

Vores svar afhænger af, hvor ujævn din græsplæne er. Små ujævnheder vil forsvinde med vores servicepakke, simpelthen fordi din græsplæne bliver mere tæt og dermed lukker små huller/ujævnheder.

Er din græsplæne derimod meget ujævn, skal der udføres en topdress proces. Det er ikke noget, vi tilbyder at gøre, men vi vejleder meget gerne.

Se med fordel mere om processen her på vores hjemmeside.

Tromler I græsplænen, eller bør jeg selv gøre det?

Nej, vi tromler ikke græsplæner.

Hvis dit formål med at tromle er at udjævne din græsplæne, anbefaler vi dig ikke denne fremgangsmåde.

For at give din græsplæne de mest optimale vækstbetingelser, skal du gerne skabe så meget luft og lys til græsplænen som muligt. Hvis du tromler din græsplæne, skaber du præcis det modsatte, da tromlen pakker jorden. Desuden udjævner tromlen kun græsplænen kortvarigt, og du vil derfor hurtigt opleve, at din græsplæne igen bliver ujævn.

Ønsker du en langvarig effekt af udjævningen, er vores anbefaling, at du topdresser din græsplæne. Se gerne vores råd og vejledningsvideo her på hjemmesiden.

Ujævnheder i græsplænen

under “Vejledninger og råd” her på hjemmesiden.

Jeg ønsker at topdresse min græsplæne – hvornår skal jeg gøre det?

Når du skal topdresse, er det vigtigt, at du gør det, når der er mest mulig vækst i græsset – vi anbefaler derfor, at du topdresser ca. 3-4 uger efter vores servicebesøg. Det er underordnet, om det er efter vores første eller andet servicebesøg.

Jeg ønsker at topdresse min græsplæne – hvad skal jeg topdresse med?

Du kan bruge både strandsand og sandkassesand.

Om det er en god ide at blande det med muld, afhænger af formålet med at topdresse. Hvis du topdresser for og få plænen mere jævn, bør du kun bruge sand. Hvis formålet er at så nyt græs, kan det være en god ide at blande sandet med muld.

Mine græsfrø vil ikke spire?

Vores græsfrø spirer efter ca. 4 uger alt afhængig af vejret. Morgenfrost og sparsomt nedbør forhaler processen.

Vi anvender frø af den bedste kvalitet, og de tager derfor ikke skade af at ligge og vente på optimale vækstbetingelser.

Hvis du ønsker, at hjælpe processen på vej, kan du med fordel give dem lidt vand, hvis forholdene er tørre.

 

Hvis jeg gerne vil efterså i forbindelse med topdress, hvornår skal frøene så fordeles?

Hvis du gerne vil efterså, når du topdresser, så skal du gøre det, inden du topdresser. Har du en servicepakke hos os, er det dog ikke nødvendigt at efterså, da vi eftersår ved alle vores besøg.

Hvordan bekæmper I ukrudt?

Vi bekæmper ukrudt med et godkendt kontaktmiddel, som optages af de 2-kimede planter (alt andet end græs). Midlet stopper fotosyntesen i de uønskede vækster, således at de stopper deres vækst, og græsset kan overtage pladsen. Man skal forvente, at en sådan proces tager 4-5  uger.

Vi kan kun bekæmpe det ukrudt, der er i græsplænen på besøgstidspunktet. Du vil derfor opleve, at der kommer lidt nyt ukrudt i mellem vores første og andet besøg, særligt mælkebøtter eller tørketolerante planter, hvis vi er i en periode med sparsomt nedbør. Dette ukrudt bekæmpes ved vores andet besøg.

Med tiden vil du opleve, at ukrudtet i din græsplæne vil blive væsentlig mindre, hvis det bliver bekæmpet et par gange hvert år.

Bekæmper I hunde, kvik og senegræs?

Hunde, kvik og senegræs er græssorter, som kommer via frø i luften og som desværre er god til at udkæmpe de andre græssorter i plænen. For at komme denne græssort til livs skal det graves op, og nyt græs skal sås. Er det ikke en proces, du ønsker at give dig i kast med, kan vi glæde dig med, at sorten bliver pænere at se på, når den får vores sommergødning, og du klipper græsset lavere. Det forsvinder dog ikke med vores servicepakke.

Bekæmper i kløver?

Ja, vi bekæmper de kløver, der er i din græsplæne på besøgstidspunktet.

Jeg har en fiskedam i min have -er jeres ukrudtsbekæmpelse skadelig for mine fisk?

I DM Greenkeeping har vi en sikkerhedspolitik, som vi følger i haver med fiskedamme. Den beskytter dine fisk og sikrer at vores service er uskadelig for dem.

Midlet vi anvender, er et kontaktmiddel Det betyder, at det bliver optaget der, hvor midlet påføres. Midlet er derfor kun skadeligt for dine fisk, hvis vi sprøjter det direkte i vandet i din fiskedam.

Vi er bevidste om, at der ved vind kan opstå en støvregn af midlet, hvorfor vores sikkerhedspolitik indebærer, at vi ikke bekæmper ukrudt indenfor 2 meter fra fiskedamme.

Du får således ikke bekæmpet ukrudt omkring din fiskedam, men du kan til gengæld være helt tryg under bekæmpelsen af ukrudt i den øvrige del af din græsplæne.

Det begyndte at regne kort efter jeres besøg – har bekæmpelsen af ukrudt haft sin fulde effekt?

Vi bekæmper ukrudt med et kontaktmiddel, som optages af ukrudtet. Det betyder, at midlet begynder at virke, så snart det har ramt planten. Det har således ingen betydning for virkningen, at det begyndte at regne kort efter vores besøg.

Bruger I kemi?

Intet kemi kan bekæmpe mos. Vi bekæmper mos med den rigtige mængde gødning og en individuel klippevejledning, som vores kunder får udleveret ved alle vores besøg.

Vi har en stor interesse i at passe godt på naturen og anvender derfor kun begrænset kemi, når vi bekæmper ukrudt.
Velvidende at det er mere tidskrævende, prioriterer vi tiden og bekæmper kun pletvis, hvor det er nødvendigt.
Endvidere anbefaler vi altid køb af robotplæneklippere, som er med til, på naturlig vis, at minimere ukrudt i græsplænen.

Vi har certifikater på de produkter, vi anvender, og vi kan derfor forsikre, at vores brug af kemi er meget begrænset og bliver håndteret på en korrekt måde.

De danske myndigheder har nogle af de strengeste krav i Europa til de produkter, der må anvendes og alle vores midler overholder naturligvis de krav, som de danske myndigheder stiller.

Skader jeres ukrudtsbekæmpelse grundvandet?

De danske myndigheder har nogle af de strengeste krav i Europa til de produkter, vi må anvende og vores produkt er naturligvis godkendt af Miljøstyrelsen til bekæmpelse af ukrudt i græs. Midlet, vi anvender, kræver sprøjtecertifikat, så man sikrer sig, at det kun er personer med den rette viden, der må anvende midlerne, og at midlerne dermed kun anvendes efter forskrifterne. Miljøstyrelsen har lavet forskrifterne, således at midlet ikke siver ned til grundvandet.

Klipper I græsplænen?

Nej, vi klipper ikke græsset, men du modtager en individuel klippevejledning, som skal følges.

Hvordan opsiger jeg mit abonnement hos jer?

Du skal blot sende en mail til kontakt@dmgreenkeeping.dk. Find også vores kontaktoplysninger her.

Giver I græsplænen kalk?

Ja, vi giver græsplænen kalk gennem vores gødning.

Bestil et uforpligtende tilbud