Sådan får du anlagt en ny græsplæne

Vi tilbyder ikke nyanlæggelser i DM Greenkeeping, men vi vejleder meget gerne, da vi ved, hvor vigtig en korrekt fremgangsmåde er for at skabe fundamentet for en flot græsplæne.

Hvis du skal have anlagt en ny græsplæne, har du 2 muligheder. Du kan enten vælge at nyså plænen, eller du kan vælge at anlægge den med rullegræs.

Vi har her på siden samlet nogle tips til dig, der skal have anlagt en ny græsplæne.

Klargøring af jorden

Vi anbefaler følgende fremgangsmåde:

  1. Jorden grubbes
  2. Store sten og rødder fjernes
  3. Et lag på 10 cm. harpet muld fordeles på hele arealet. Husk at komprimere løbende
  4. Planér arealet grundigt

Hvis du har en lokal anlægsgartner til at udføre opgaven, så vær meget opmærksom på, at tilbuddet inkluderer alle 4 steps. Du skal desuden være omhyggelig, når jorden jævnes, da det efterfølgende er meget svært og omfattende at rette op på eventuelle ujævnheder.

Når alle 4 step er gennemført, er du klar til at så arealet eller lægge rullegræs.

Rullegræs

Hvis du ønsker at få en så ensartet græsplæne som muligt, anbefaler vi dig etablering med rullegræs. Derved undgår du, at ukrudtet får overtaget, samt at et eventuelt skybrud ødelægger jævnheden.

Rullegræs kan lægges fra månederne marts til oktober.

Nysåning

Nysåning kræver tålmodighed og planlægning, da det er få måneder på året, hvor betingelserne er optimale, og du dermed kan opnå en hurtigt spiring af dine græsfrø.

Vi anbefaler nysåninger i august eller september, hvor jorden er varm, og hvor der løbende kommer nedbør, så jorden ikke tørrer ud.
Nysåning udenfor denne periode anbefaler vi ikke, da græsfrøene vil have meget svært ved at spire, og ukrudtet hurtigt vil få overtaget i plænen. Desuden øger du risikoen for at nedbøren har en ødelæggende effekt på jævnheden. Etableringsfasen tager ca 3-4 måneder, inden plænen er modstandsdygtig overfor kraftig regn.

Skal vi passe din nye græsplæne?

Få et uforpligtende tilbud med der giver din nye græsplæne de bedste betingelser.

Få et tilbud i dag

Vedligeholdelse af plænen efter etablering

I etableringsfasen er græsplænen sårbar og ukrudt får let overtaget, og græsset tørre hurtigt ud hvis det bliver udsat for tørke, da rodnettet er begrænset.

Anlæggelser ved såning

Inden klargøring af jorden

Jorden er klargjort til såning

Nyetablering med såning

Anlæggelser ved rullegræs

Klargøring af jorden til nyetablering med rullegræs

Nyetableret med rullegræs

Nyetableret med rullegræs

Bestil et uforpligtende tilbud