Nyanlæggelse - DM Greenkeeping
Nyanlæggelse
- med såning eller rullegræs....

Ny græsplæne eller reetablering af eksisterende græsplæne

For at sikre en hurtig og ensartet spiring af dine græsfrø, er det vigtigt, at spiringsbetingelserne er optimale på det tidspunkt, hvor du sår dem.

Vi anbefaler derfor primært nyanlæggelser i august/september. 

Forudsætningen for at få en smuk og grøn græsplæne er, at du forbereder jorden, før du sår græs eller lægger rullegræs. Det er vigtigt, at jorden bliver løsnet, at der bliver fjernet sten og rødder, evt. tilført muld og til sidst at jorden bliver planeret, så du opnår en jævn og plan græsplæne. 

Derefter er du klar til såning af græsplænen eller lægning af rullegræs. 

Vi tilbyder ikke nyanlæggelser i DM Greenkeeping, men vi servicerer gerne din græsplæne efterfølgende, således at du bevarer din flotte nyanlagte græsplæne. 

Scroll til toppen